דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

על החברה לשלם פיצוי בסך 150,000 ₪ לעובד שפוטר שלא כדין ותוך הפסד מימוש חלק מן האופציות שהוענקו לו

 

עע 1168/04 מרדכי בלאו נ' N. Base Communications Ltd,MRV Communications Inc.

 

המשיבה מס' 1 (חברת אן בייס) היא חברה הרשומה בישראל שעיסוקה בתחום ההי-טק. חברה זו נוסדה כחברת בת של המשיבה מס' 2, חברה ציבורית הרשומה במדינת דלוואר ארצות הברית, שמניותיה נסחרות בנאסדאק. המערער הועסק החל משנת 1992 בחברת נורת' הילס (North hills electronics), אשר נרכשה בסופו של דבר במהלך שנת 1995 על ידי חברת אן בייס, שקיבלה על עצמה את מחויבויותיה של נורת' הילס כלפי עובדיה. המערער פוטר מעבודתו ביום 13.7.1997.

זהו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי אשר דחה את תביעתו של המערער לפיצויים בגין הפרת הסכם להקצאת אופציות וקיבל באופן חלקי את תביעתו לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין.

 

בית הדין הארצי: סעיף 10.1 להסכם האופציות קובע, כי מועצת המנהלים של חברת הבת מוסמכת לעדכן מעת לעת את הטבלה בה מפורטים מועדי מימוש האופציות וכמות האופציות הניתנת למימוש בכל מועד. לשון הסעיף והסמכת מועצת המנהלים לעדכן את הטבלה "כראות עיניה" מלמדת, כי הצדדים להסכם התכוונו להעניק לחברה סמכות עדכון רחבה באותם עניינים. יושם אל לב, כי הסעיף מעניק לחברה סמכות להכריע גם בעניינים שונים הנוגעים ליישום תכנית האופציות.

 

נקבע, כי שינוי מועדי המימוש נעשה על ידי החברה מטעמים עניינים ובתום לב. ראשית, השינוי לא כוון כנגד המערער או כנגד עובד מסוים וחל על כלל העובדים שהיו זכאים לממש את האופציות שהוקצו להם על פי ההסכם. לא הוכח, כי השינוי במועדי המימוש, אף שהודע לעובדים בסמיכות למועד המימוש, נעשה על מנת למנוע מעובד מסוים לממש את האופציות שהוקצו לו. שנית, הטעם שעמד ביסוד שינוי מועדי מימוש האופציות היה, כי החברה לא עמדה ביעדיה העסקיים.

לפיכך, בית הדין קבע, כי אין לפסוק לטובת המערער פיצויים בגין רכיב זה.

 

עם זאת, קבע בית הדין הארצי, כי המערער פוטר שלא כדין ותוך הפסד מימוש חלק מן האופציות הנגזר מכך, וכי הפיצוי שנפסק לו ע"י בית הדין האזורי נמוך בנסיבות העניין. בית הדין פסק לטובת המערער סך של  150,000 ₪ בגין פיטוריו, במקום סך של 20,000 ₪ אשר נפסק ע"י בית הדין האזורי.

 

הערעור התקבל חלקית.

 

{ניתן ביום 29.5.05}.


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ