דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

בית הדין: משהעובד לא מסר הודעות מימוש על פי תנאי הסכמי האופציות, האופציות שהיו ברשותו פקעו

 

עע 499/07  ד"ר יאיר אלפרן נ' סיפן מוליכים למחצה בע"מ ואח'

 

המערער (יאיר אלפרן) שימש מנכ"ל המשיבה 2 בעת שכונתה אינג'נטיקס בע"מ מיום 21.5.2001 ועד שהסתיימה העסקתו בקיץ 2002, בנסיבות השנויות במחלוקת בין הצדדים. בית הדין האזורי קיבל את טענתו של המערער כי פוטר מעבודתו וקבע, כי בפיטוריו מן העבודה הפרה אינג'נטיקס את חובתה על פי ההסכם ביניהם, להעסיקו לתקופה קצובה בת שלוש שנים, ופסק לו בגין ההפרה פיצוי כספי. החברות מערערות על הקביעה, כי העובד פוטר מעבודתו, והעובד טוען נגד שיעור הפיצוי שנקבע לו, בעיקר לאור מניעת יכולתו לממש אופציות שהוענקו לו על ידי החברות.

בית הדין הארצי דחה את ערעור החברות וקיבל חלקית את ערעור העובד.

 

ערעור החברות: בית הדין ציין, כי אין לקבל את טענת החברות לפיה העובד התפטר, וכן בנסיבות העניין אין מקום להחיל את הגנת האשם התורם, ולהפחית, בגין אשם תורם, את המגיע לו בגין פיטוריו במהלך התקופה הקצובה.

 

ערעור העובד: בית הדין קבע, כי בהתייחס לחוזה המעניק אופציה, מימוש האופציה צריך להתבצע בדרך כפי שהתוו לכך הצדדים בהסכם ביניהם. בביצועו של "חוזה אופציה" יש להקפיד על מילוי מדויק של תנאיו.

במקרה זה, העובד לא מסר הודעות מימוש על פי תנאי הסכמי האופציות, ולא שילם במועד את דמי השימוש.

 

לאור הקביעה בדבר אי קיומם של התנאים למימוש האופציות על פי ההסכמים, האופציות שהיו ברשות העובד פקעו, ומשכך, תביעתו בקשר למימוש האופציות נדחתה.   

 

ערעור החברות נדחה, ערעור העובד התקבל בחלקו, באופן שחיוב אינג'נטיקס על פי פסק דינו של בית הדין האזורי הינו יחד ולחוד עם סיפן. יתר הטענות שבערעור נדחו. כל צד יישא בהוצאותיו בערעורים.                

 

{ניתן ביום 10.8.09}.


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ