דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

מהי תחולתם של הסכמים קיבוציים לאחר פרישת מעסיק מארגון מעסיקים?

 

עסק 52/05 ההסתדרות העובדים הכללית החדשה - הסתדרות המעו"ף ואח' נ' עיריית קריית גת, מועצה אזורית לכיש

 

במכרז ערעורים אלו, ניצבת שאלת תחולתם של הסכמים קיבוציים לאחר פרישת מעסיק מארגון מעסיקים.

הנתבעות (עיריית קריית גת והמועצה האזורית לכיש) טוענות, כי עם פרישתן מארגוני המעסיקים בהם היו חברות, לא חלים עליהן שוב ההסכמים הקיבוציים אשר בהם הוראות מגבילות בדבר הדרך בה יש לילך בכל הקשור  לפיטורי עובדים. משכך,  הן רשאיות לפטר עובדים בהתאם להתחייבויותיהן בתוכניות ההבראה, אשר הוגשו מטעמן למשרד הפנים וללא תחולת מנגנוני הפיטורים שבהסכמים הקיבוציים.

 

בית הדין הארצי: על פי סעיף 14 לחוק הסכמים קיבוציים רשאי צד להסכם לבטלו בכל עת תוך מתן הודעה של חודשיים. אם צד ישיר להסכם יכול לבטלו, הרי שקל וחומר גם מעסיק הפורש מארגון מעסיקים ואינו צד ישיר להסכם יכול להשתחרר מן ההסכם עם פרישתו. כמובן, שאם ההסכם הקיבוצי נעשה לכתחילה לתקופה בלתי מסוימת הוא נשאר בתוקף שנה לאחר ביטולו, בהתאם לנאמר בסיפא של סעיף 14 לחוק.

זאת ועוד, בית הדין קבע, כי מעקרון תום הלב ומן הצורך לשמור על וודאות ביחסי העבודה, קיימת חובת הודעה לרשם ההסכמים הקיבוציים על פרישה מארגון מעסיקים. במסגרת הודעת הפרישה על המעסיק לציין האם ברצונו להשתחרר מכלל ההסכמים הקיבוציים. לדידי, עקרון תום הלב תומך בכך שאי תחולת ההסכמים הקיבוציים כתוצאה מן הפרישה מארגון המעסיקים לא תהא מיידית, אלא שקמה בעניין זה חובת מתן הודעה מוקדמת לארגון העובדים על הפרישה העתידית.

 

עם ביטולו של ההסכם, שוב אין צורך בהסכמת נציגות העובדים לפיטורים. משכך, לא יוכל העובד לעתור בטענה שפיטוריו נעשו ללא הסכמה כאמור, אף אם יכול היה לעשות כן, בעת חלות ההסכם. עם זאת, אין הדבר פוטר את המועצה מחובת ההיוועצות בנציגות העובדים טרם גיבושה והוצאתה לפועל של תוכנית הבראה אשר יש לה נפקות ביחס לעובדים, לרבות בדרך של צמצום משרות.


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ