דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

בנסיבות בהן מפוטרים עובדים תוך פגיעה בזכות החוקתית להתאגדות, יש להורות על ביטול פיטוריהם של העובדים

 

סק 56/08  הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל - משרד החינוך

 

בתביעה זו התבקש בית הדין ליתן פסק דין הצהרתי, לפיו כל פעולותיה של המשיבה בנוגע לפיטורי העובד מר נתן סטסקוביץ, מהווים הפליה ונובעים מחברותו של העובד בוועד העובדים והיותו יו"ר הועד. בית הדין התבקש ליתן צו הקובע כי פיטורי העובד, בטלים.

 

בית הדין: "סע' 33 לחוק הסכמים קיבוציים  קובע כדלקמן: מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל אחד מאלה: חברותו או פעילותו בארגון עובדים...".

 

לעניין זה נקבע בפסיקה: "... פגיעה בחברי ועד - עד כדי פיטורים - אפשרית אלא שבמקרה שכזה על בית הדין להשתכנע ביתר שאת כי הפגיעה אמנם נחוצה, השיקולים הם עניינים ומידת הפגיעה מינימאלית. במתח הקיים בין זכות ההתארגנות של העובדים לבין זכות הקניין של המעסיק וקשייו הכלכליים, יש צורך למצוא את נקודת האיזון הנכונה.

 

זאת ועוד, "בנסיבות בהן מפוטרים עובדים תוך פגיעה בזכות החוקתית להתאגדות, יש להורות על ביטול פיטוריהם של העובדים ואין להסתפק בסעד הפיצויים שהוא דרך המלך במקרים אחרים. זאת, בין היתר, על מנת לייצר הגנה אפקטיבית על זכות ההתאגדות ולהפוך את הפגיעה בהתארגנות לבלתי כדאית מבחינה כלכלית".

 

בטרם יוחלט על פיטוריו של העובד במקרה זה, יש ליתן את הדעת ולברר ביתר דיוק את השאלה מה עמד בבסיס ההחלטה לפטרו, האם תפקודו הלקוי כמדריך או שמא מעורבותו ופעילותו בוועד העובדים.

 

לאור האמור לעיל, הבקשה התקבלה, וניתן סעד זמני המורה כי פיטורי העובד בטלים.

 

{ניתן ביום 3.3.08}


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ