דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

מניעת הטרדה מינית ברשויות מקומיות ויישום הוראות החוק

 מותאם לעמוד מאמרים.jpg

 

בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית אשר מטרתו לאסור הטרדה מינית לשם הגנה על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, ועל מנת לקדם שוויון בין המינים.  במסגרת דיני עבודה, החוק למניעת הטרדה מינית נועד לעגן את זכותו של העובד שלא להיות חשוף להטרדה בעבודתו.  

 

החוק למניעת הטרדה מינית הביא עמו לשינוי בתפיסה בקרב הציבור ובקרב המעסיקים, עת הטיל המחוקק את האחריות למניעת הטרדה מינית ולטיפול במטרידים על כתפי המעביד.

 

במאמרנו זה נסקור, על קצה המזלג,  את עיקרי הוראות החוק, ואת השפעתו של החוק על מעסיקים בכלל ועל רשויות מקומיות כמעסיקות, בפרט.

 

מניעת הטרדה מינית

 

הטרדה מינית יכולה להתקיים ולהיעשות  הן על ידי גבר הן על ידי אישה, והן כלפי גבר או אישה.

 

על פי החוק, הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני מהוות התנהגות בלתי חוקית ומהוות עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית, אולם לשם כך יש צורך להבין מהי מבחינת החוק "הטרדה מינית". 

 

בהתאם לאמור בחוק, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגויות אסורות המפורטות להלן:

  • א. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. (כגון מנהל המאיים לפטר עובדת במידה וזו תסרב להצעותיו המיניות).
  • ב. ביצוע מעשה מגונה לשם גירוי סיפוק או ביזויי מיני.
  • ג. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני וזאת על אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה מפורשות או באמירה או בהתנהגות ברורה כי הוא אינו מעוניין בהן ואינו מסכים להם.
  • ד. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, על אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה באמירה או בהתנהגות ברורה כי הוא אינו מעוניין בהן ואינו מסכים להם.
  • ה. התייחסות מבזה או משפילה למינו או נטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

 

כאמור כאשר מדובר בהצעות בעלות אופי מיני או כשמדובר בהתייחסות למניותו של אדם, נדרש סירוב או "אי הסכמה" על מנת שההתנהגות תהפוך להיות הטרדה מינית. מהו "אי הסכמה" ?  האדם המוטרד צריך להראות כי הוא  אינו מסכים למעשה של הטרדה מינית. את "אי ההסכמה" יש להראות בין באמירה ובין בהתנהגות.

 

אולם, תנאי זה לא יחול במקרים של  סחיטה, התייחסות מבזה או משפילה, או ניצול של יחסי מרות בעבודה בין המטריד לבין המוטרד. במקרים אלו, עלול עושה המעשה עובר על החוק, גם אם המוטרד לא אמר או הראה כל התנגדות או אי הסכמה.

 

 

מניעת התנכלות על רקע הטרדה מינית או הגשת תלונה

החוק בא בנוסף להגן על עובדים מפני התנכלות את מקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה אשר הוגשה על רקע הטרדה מינית.

התנכלות תהיה אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה, במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעביד, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות יחי העבודה בכל מקום באשר הוא.

ההתנכלות מתרחשת כאשר העביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה - כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית או  כאשר מקור הפגיעה הוא תלונה על התנכלות. או כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית על התנכלות.

 

 

חובות המעסיק  

כחלק מהגשמת תכלית החקיקה, נקבעו בחוק דרישות מיוחדות ממעסיקים על מנת שימנעו ויטפלו במקרים של הטרדה מינית או התנכלות בעסקיהם.

 

כמובן ככל שהמעסיק מעסיק מספר עובדים רב יותר, ישנה הצדקה להטיל חובות רבות יותר, שכן הסיכון לטרדה מינית או התנכלות רב יותר, כנגזרת של מספר העובדים במקום העבודה.

 

על המעסיק הוטל לנקוט באמצעים הבאים:

  • א. חובת נקיטה באמצעים סבירים על מנת למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו.
  • ב. חובת קביעת דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות.
  • ג. חובת קביעת תקנון במקום בו מועסקים מעל 25 עובדים, שבו יובאו עיקרי החוק לעובדים ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית והתנכלות. על המעביד לפרסם את התקנון בין עובדיו. אי פרסום התקנון משמעו עבירה פלילית וקנס בשווי של כ- 13,000 ₪ ועוד 1,300 ₪ לכל שבוע בו הנמשכת העבירה.

 

יישום חובות המעסיק על ידי  הרשויות המקומיות:

 

מרבית מהרשויות המקומיות קבעו במנגנוניהן דרך יעילה להגשה ולבירור תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות. לצורך זאת, מונו ממונות על מניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות.

 

הממונות השתתפו בקורס ייעודי שמטרתו להעניק כלים לעבודתן של הממונות על מניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות, זאת לצורך טיפול מקצועי בפניות ובמקרים של הטרדה מינית בתוך הרשות המקומית. הקורס עצמו עוסק במתן ידע וכלים לאחראיות למלא את תפקידן בצורה מיטבית, הן בפעולות מניעה והסברה והן במצבים בהם יש צורך להתערב, למשל כאשר מוגשת תלונה על הטרדה מינית.

 

על הרשוית המקומיות כגופים ציבוריים ומנהליים וכגופים המעסיקים עובדים רבים, חלות החובות האמורות כפל כפליים. לא אחת ביטאו בתי המשפט את התפיסה שעל הרשות המקומית חלה חובה מוגברת בכל הקשור בפעולות המניעה ובכל הקשור בטיפול האקטיבי בהטרדה מינית או בהתנכלות שבאה על רקע ההטרדה.

 

כך למשל, בעניין מדינת ישראל נ' לוי, הורשע יו"ר וועדת המשנה לתכנון ובנייה בעבירות של מעשה מגונה ושל איומים בעובדת העירייה, בעניינו מתחה השופטת ביקורת על התנהלות העירייה וציינה, כי נפרשה בפניה מערכת יחסים בעייתית בתוך עירית רמלה, מערכת של סכסוכים קשים, אינטריגות ומערכות יחסים החורגות ממערכות יחסים רגילות במקום עבודה, בודאי וכל שכן כאשר מדובר ברשות ציבורית.

 

לעיתים למרות פעולות המניעה מצד הרשות המקומית למניעת הטרדה מינית, עדין תיבחן הרשות בשאלה מהן הדרכים שהיא נקטה על מנת להסיר התנכלות בעניין עיריית ירושלים נ' רעות ברדה ואח', העירייה מילאה את פעולות המניעה הפאסיביות הקבועות בחוק, בין היתר,  קבעה במנגנוניה דרך יעילה להגשה ולבירור תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות, פרסמה בקרב העובדים את דבר אימוץ התקנון למניעת הטרדה מינית, ואף פעלה על מנת לסייע למשיבות, אולם לא היה בכך די, בעניין זה בית המשפט קבע כי לא היו פעולותיה מספקות משום שהמתלוננות המשיכו לסבול  מסביבת עבודה עוינת ומהתנכלות.

 

על הרשויות מקומיות להכיר את הוראת החוק, ולהפנים מעביד שאינו נוקט באמצעי טיפול ומניעה הולמים, עשוי להימצא אחראי, ואף לחוב בפיצוי כספי ממשי.


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ