דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

הנתבעת הייתה רשאית לפטר את העובד, אולם עליה לפצות את העובד בגין הליך פיטורין שלא כדין

תעא 4839/08 יעקב אריאב נ' מדינת ישראל, משרד ראש הממשלה

 

התובע הועסק כשליח במוסקבה מטעם משרד החוץ בתקופה שמיום 10.8.06 ועד ליום 15.7.07, מועד בו פוטר. הוא הגיש תביעתו בה התובע טוען כי פוטר שלא כדין, שכן ההנמקה העיקרית לפיטוריו הייתה העדר "הכשרה קונסולארית" ואילו זו לא התאפשרה היות ובמהלך הקורס הופלה על ידי מנהל המחלקה הקונסולארית בשל גילו ומוצאו, אשר מנע ממנו להשלים את הקורס כנדרש. כמו טען כי הליך פיטוריו נעשה שלא כדין.

 

בית הדין קיבל חלקית את התביעה וקבע: אכן נכרת בין הצדדים חוזה שהוא "לתקופה קצובה", דהיינו חוזה שבתום התקופה הנקובה בו -אם לא הוארכה בהסכמה על-ידי הצדדים - בא לידי סיום ללא צורך בנקיטת פעולה אקטיבית של פיטורין, אלא אך מתן הודעה על סיומו של חוזה ההעסקה. עם זאת במקרה דנן אין מדובר בחוזה לתקופה קצובה במובן זה שצד לחוזה אינו רשאי להביאו לידי סיום לפני תום מועד תוקפו.

 

הנתבעת הייתה רשאית, על פי חוזה ההעסקה, לסיים את התקשרותה עם התובע ולפטרו לפני תום המועד שנקבע בחוזה וההחלטה על פיטוריו התקבלה משיקולים ענייניים.

 

אולם, בית הדין שוכנע כי בעניינו של התובע לא נערך שימוע כדין. הטענות שנטענו כלפי התובע במכתב ההזמנה לשימוע הובאו בכותרות בלבד מבלי שפורטו ונומקו ומבלי שהוסבר לתובע לאילו מקרים או דוגמאות הן מתייחסות. התובע במכתב תשובתו התייחס לכך והדגיש כי תגובתו גם היא ניתנת באופן כללי וכי הוא עומד על כך כי הטענות שכנגדו יפורטו, כך שיוכל להגיב להן באופן מעמיק.

 

הנתבעת לא נענתה לבקשתו של התובע והוא אף לא זכה לכל התייחסות למכתבו. יתרה מכך חרף העובדה כי התובע ביקש לערוך לו שימוע בעל פה התעלמה הנתבעת מדרישה זו כאשר בסופו של דבר הודיע לתובע על הפסקת העסקתו. התנהלות זו של הנתבעת אינה מעידה על נכונות לערוך לתובע שימוע "בלב פתוח ובנפש חפצה".

 

לפיכך, על הנתבעת הוטל לפצות את התובע בגין פיטורין שלא כדין בסך 60,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 5,000 ₪.

 

{ניתן ביום 22.3.11}


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ