דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

מתי יתערב בית המשפט בקביעת מתח דרגות בשירות הציבורי?

ס"ע 54759-03-12 אדוה אליה נ' עיריית י-ם

 

התובעת, עובדת עיריית ירושלים לשעבר בתפקיד "עוזר
למערך חירום כ"א ואגודות מקצועיות", הגישה תביעה לפיצוי בגין אי קידום
בדרגות, ואי הפרשה על פי הדרגה הנכונה לקרן ההשתלמות ולקרן הפנסיה. לטענתה, כרשות
מנהלית פעלה עיריית ירושלים בחוסר סבירות כאשר לא התאימה את הגדרת תפקידה, לתפקיד
אותו ביצעה בפועל. כנגזרת מכך נמנעה קביעת מתח דרגות ההולם את התפקיד, אפשרות
קידומה במסלול המתאים נקטעה, מה שהוביל לאפליית התובעת.

 

לטענת עיריית ירושלים,  התנהלותה כלפי התובעת הייתה כדין, ואף לפנים משורת
הדין. תפקידה של התובעת היה פשוט ותואר התפקיד הלם אותו, לא היה בו כל פן ניהולי
ואין כל מקום להשוואה שמנסה התובעת לעשות בין התפקיד שמלאה לבין תפקיד "רפרנט
כח אדם". שינוי תואר התפקיד של עובד ו/או שינוי מתח הדרגות במשרה בה משובץ
אינם בבחינת חובה החלה על העירייה, אלא הם עולים מתוך צרכי העבודה ולאחר שנשקלו
השיקולים הרלבנטיים. במקרה של התובעת לא הייתה כל הצדקה עניינית לאור מהות התפקיד
לשנות לא את התואר ולא את מתח הדרגות, מעבר לאשר נעשה.

 

בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי, אופן הגדרת תפקיד ומתח הדרגות שיוצמד לו,
אצל המעסיק הינו פררוגטיבה שלו. אין לבית הדין כלים כדי לבחון האם הגדרת התפקיד תואמת
את מתח הדרגות אם לאו, אלא במקרים קיצוניים ביותר כאשר ברור כי מדובר בחוסר תום לב
או אי התאמה קיצונית במיוחד העולה כדי אי סבירות קיצונית. עם זאת מצא בית המשפט לנכון להעיר, כי התנהלותה של העירייה
כלפי התובעת הייתה פגומה כיוון שאומנם שמרה על האינטרסים של התובעת ולא פגעה
בקידומה בדרגות, אולם פניותיה לא זכו למענה ראוי. התעלמותה של הנתבעת יש בה משום
חוסר כבוד, אולם, לא היתה השלכה בדמות פגיעה כספית בתובעת כפי שטענה.

 

ניתן ביום [24.02.2014]


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ