דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

נדחתה בקשה לסילוק על הסף של בקשת צד בסכסוך קיבוצי, שהגישה ההסתדרות כנגד ההתאחדות לכדורגל

 דפראשי.bmp

ס"ק (ת"א) 4889-02-14 ההתאחדות לכדורגל בישראל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הגישה לבית הדין בקשת צד בסכסוך קיבוצי, במסגרתה התבקש בית הדין להורות להתאחדות לכדורגל בישראל להשוות את זכויותיהן של שחקניות נבחרת הנשים, לאלו של שחקני נבחרת הגברים, לחייב את ההתאחדות ולהמציא לשחקניות הנבחרת תלושי שכר. בנוסף, הגישה ההסתדרות בקשה לסעדים זמניים דחופים, בה נטען כי ההתאחדות מתנכלת לשחקניות שמובילות את ההתארגנות, ונמנעת מלזמן אותן למחנה אימונים לקראת משחק נבחרת. 

 

ההתאחדות לכדורגל בישראל, ביקשה לסלק על הסף את בקשת הצד שהגישה הסתדרות העובדים הכללית, ביחס לתנאי העסקתן של שחקניות נבחרת ישראל בכדורגל ולפגיעה בחופש ההתארגנות. לטענת ההתאחדות, לא מתקיימים יחסי עבודה בין ההתאחדות לכדורגל לבין שחקניות נבחרת ישראל, ואין לברר את שאלת קיומם של יחסי עבודה בהליך קיבוצי. בנוסף, טענה ההתאחדות לכדורגל, כי בית הדין אינו מוסמך לדון בעניין, שכן נבחרת ישראל אינה יחידת מיקוח נפרדת.

 

בית הדין דחה את הבקשה לסילוק על הסף וקבע כי, שאלת קיומם של יחסי עבודה, היא בעלת מימד של סכסוך קולקטיבי. כמו-כן, טענת האפליה נוגעת לאכיפת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וזכות ההתארגנות, איננה רק פגיעה במישור האינדיבידואלי אלא גם פגיעה במישור הקיבוצי - פגיעה באינטרס של כלל העובדים בהתארגנות. לשחקניות הנבחרת אין הסכמים אישיים עם ההתאחדות ומעמדן כשחקניות בנבחרת ישראל נקבע בהתאם לתקנונים של ההתאחדות ושל אופ"א. מטבע הדברים, מחוץ לפעילות בנבחרת קיים אמנם שוני בין השחקניות אולם ביחס לשאלות שבמחלוקת, עולה הדמיון בין חברות הקבוצה על השוני, ועיקר התשתית העובדתית הרלוונטית - משותפת לכולן.

 

ניתן ביום [10.03.2014]


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ