דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

מי מייצגת את עובדי דלית אל-כארמל, ההסתדרות הכללית או הלאומית?

 דפראשי.bmp

סב"א 39754-12-13 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הסתדרות העובדים הלאומית

 

בקשת צד בסכסוך בין ארגוני, המבקשת להכריע מיהו ארגון העובדים היציג במועצה המקומית דלית אל כרמל: הסתדרות העובדים הכללית החדשה, או הסתדרות העובדים הלאומית? בדצמבר 2013, הודיעה ההסתדרות הכללית למועצה ולהסתדרות הלאומית, כי היא הארגון היציג בקרב עובדי המועצה, כיוון שלשורותיה הצטרפו במועד הפנייה 134 עובדים, מתוך 258 עובדי המועצה, בעוד שלהסתדרות הלאומית היו 48 חברים בלבד. ההסתדרות הלאומית כפרה ביציגותה של ההסתדרות הכללית, וטענה למניעות הלכתית כיוון שהיא בעיצומו של מו"מ עם המועצה.

 

לטענת ההסתדרות הכללית, ההסתדרות הלאומית פעלה במועצה בעבר בגיבויו של ראש המועצה הקודם אשר השליט באופן אישי אווירה של פחד, טרור ואימה בקרב עובדי המועצה. לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי, שבמסגרתו הוסכם על הפחתת שכר זמנית, העלו העובדים טענות קשות בדבר היות ההסתדרות הלאומית "ארגון מטעם" של המועצה, וממועד זה ואילך החל טפטוף מעבר עובדים להסתדרות הכללית. לאחר הבחירות, מספר עובדים רב הצטרף לשורות הכללית, מה שמעיד על הצבעת אי אמון גלויה בלאומית. בנוסף, מאז חתימת ההסכם הקיבוצי ועד היום, לא התקיים משא ומתן ממשי, עם המועצה. הלאומית לא נקטה כל צעד ארגוני או משפטי לאכיפת זכויות העובדים, בעוד שהפחתת השכר שהמשיבה הסכימה לה במסגרת ההסכם הקיבוצי, בוצעה. טענת המשא ומתן מהווה מצג שווא ומניפולציה לצורך מניעת חילופי היציגות בקרב עובדי המועצה.

 

לטענת ההסתדרות הלאומית, מאז הפיכתה לארגון העובדים היציג במועצה, פעלה במסירות לקידום ענייניהם המקצועיים והאישיים של עובדי המועצה. היא הייתה מעורבת בהליכי קליטתם של עובדי המועצה החדשה שהוקמה, ובמסגרת זו הצליחה במסגרת הסכם קיבוצי, לצמצם את הפגיעה בעובדי המועצה בעקבות תכנית ההבראה. עוד טענה המשיבה כי, משרד הפנים נתן למועצה גיבוי מלא בעמידה בהתחייבויותיה לעובדים. מתוקף הבחירות שהתקיימו בסוף 2013 ועיכוב המינויים במועצה, הסכימה המשיבה להשהות את המשך המשא ומתן לתקופה של 30 יום. לטענת הלאומית, ראש המועצה החדש ניסה לסכל את המשך המו"מ איתה, מה שהסתכם בהליך משפטי למתן סעדים זמניים, אשר בסופו הסכימו הצדדים לשוב ולהתדיין. לטענתה, כמתבקש מהליך של מו"מ, לא הוצגה כל ראיה לקיומו, כיוון שהסכמות המתגבשות במהלך דיוני משא ומתן אינן מועלות על הכתב ואין לפרסמן. 

 

בית הדין קיבל את בקשת הצד של ההסתדרות הכללית החדשה, וקבע כי היא מוכרת כארגון העובדים היציג בקרב עובדי המועצה המקומית דלית אל כארמל, שכן מבחינה מספרית הכללית היא ארגון העובדים במועצה שעם חבריה נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים, וכי מספר העובדים המאורגנים בה עולה על שליש מכלל עובדי המועצה. בית הדין מצא כי אכן הוכח שהתקיימו מגעים ופגישות בין הלאומית להנהלת המועצה, בכל הנוגע ליישום ההסכם הקיבוצי, כפי שנטען. אולם אותן פגישות לא עלו כדי משא ומתן קיבוצי, מן הסוג המקים את חומת המניעות ההלכתית, והעומד בדרישות הפסיקה. שאלת המניעות ההלכתית נתונה לשיקול דעתו של בית הדין, ויש לאפשר בחינתה באופן גמיש, בהתאם לנסיבות המקרה. הבחינה צריכה להיעשות, תוך עריכת איזון בין עקרון ייצוג העובדים על ידי ארגון העובדים החדש שאליו משתייכים רוב העובדים במקום העבודה בהשוואה לארגון העובדים הקיים, ובין עקרונות היציבות והוודאות ביחסי העבודה, שלאורם נקבע כלל המניעות ההלכתית.

 

ניתן ביום [07.05.2014]


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ