דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

האם מנהלת כספים וכוח אדם במתנ"ס קצרין, זכאית להגנת חוק שעות עבודה ומנוחה?

ס"ע 58809-03-11 יעל מלכה, נ' מתנ"ס קצרין

 

התובעת, עבדה במתנ"ס במשך כשנה וחצי, ועזבה לאחר מינויה של מנהלת חדשה למתנ"ס. בתביעתה הנוכחית, מבקשת הפרשי שכר, גמול שעות נוספות וזכויות נוספות בקשר לתקופת עבודתה וסיומה.

 

לטענת התובעת, היא זכאית לזכויות ולתוספות שונות, מכוח ההסכם הקיבוצי שנחתם בינואר 2011 וחל בין היתר על עובדי הרשויות המקומיות. בנוסף, טוענת התובעת כי היא זכאית לתשלום הפרשים בגין דמי הבראה, קצובת ביגוד, פיצויי פיטורין ועוד. כמו-כן, טוענת התובעת כי מדי חודש עבדה שעות נוספות רבות בלא ששולמה לה תוספת תגמול בעדן. סך תביעתה עמד על סך כ-134000 ₪.

 

לטענת המתנ"ס, ההסכם הקיבוצי המדובר, אינו חל על יחסי העבודה בין הצדדים ועל-כן, התובעת אינה זכאית לזכויות הנזכרות בו. בנוסף, שולמו לתובעת כל זכויותיה במשך תקופת העסקתה, ולכן אינה זכאית להפרשים או החזרים כלשהם. כמו-כן, לטענת המתנ"ס התובעת אינה זכאית לתשלום עבור שעות נוספות, כיוון שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על יחסי הצדדים, התובעת שימשה כמנהלת כספים וכוח אדם, שהוא תפקיד ניהולי בכיר הטומן בחובו כוח וסמכות ואשר יש בכוחו להשפיע על מדיניות המתנ"ס. תפקידה דרש לעיתים עבודה בשעות לא מקובלות. בהתאם לתפקידה הבכיר שולם לתובעת שכר גבוה מאוד, שלישי בדרגתו במתנ"ס, אשר כלל בתוכו תוספת עבור שעות נוספות. התובעת נהגה כלפי המתנ"ס בחוסר תום לב, שכן לא העלתה טענה זו במהלך העסקתה, או במהלך המו"מ לקראת סיום העסקתה.

 

חוק שעות העבודה והמנוחה קובע כי, צדדים לחוזה עבודה מנועים מלהסכים על מסגרת שעות עבודה אשר פוגעת באיכות החיים של העובד. אחד מהחריגים של החוק, הינו עובדים בתפקידי הנהלה או משרות אמון.ההכרעה אם מדובר בעובד בתפקיד הנהלה, אינה הכרעה טכנית או כמותית, אלא נורמטיבית הנגזרת ממכלול נסיבות העניין, כדוגמת מאפייני התפקיד, אופיו של הארגון, טיבו ומתכונת פעילותו, כל זאת על רקע המגמה להחיל את החוק על מעגלים רחבים של עובדים. בית הדין קיבל את התביעה באופן חלקי וקבע, כי התמונה העובדתית שהצטיירה היא, שסמכויות התובעת היו ביצועיות ומוגבלות במהותן, היא לא הייתה מוסמכת לקבוע את מדיניות הארגון ושיקול דעתה, הופעל במסגרת מצומצמת שנקבעה לה מראש, על-כן לא ניתן להגדיר אותה כעובדת במשרה בכירה וחוק שעות העבודה והמנוחה חל עליה. מכיוון שבית הדין מצא כי תשלום שעות הנוספות אכן שולם לה בחלקו הניכר, במהלך חודשי עבודתה, נפסקו לה כ--3200 שח עבור ההפרשים. יחד עם זאת, בית הדין התרשם לרעה מהתנהלותה חסרת תום הלב של התובעת, הן בתקופת העסקתה והן במהלך המשפט וניסיונות הגישור בין הצדדים, וחייב את התובעת לשלם למתנ"ס שכר טרחת עו"ד בסך 7000 שח.

 

ניתן ביום [27.04.2014]


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ