דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

בג"צ קבע: על המדינה לגבש הסדרי בריאות החלים על עובדי סיעוד בעלי זיקה חזקה לישראל

 דפראשי.bmp

בג"צ 1105/06 קו לעובד נ' שר הרווחה

 

עתירה המבקשת לחייב את שר הבריאות ושר הרווחה לגבש הסדרים מיוחדים אשר יעניקו לעובדי סיעוד זרים בעלי זיקה חזקה לישראל, זכויות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. המשיבים מתנגדים לדרישה זו בטענה, כי לעובדים הזרים אין את הזיקה הנדרשת לישראל המצדיקה התקנת הסדרים מיוחדים, אשר יעמדו בניגוד לכוונת המחוקק, ויגררו השלכות תקציביות משמעותיות.

 

בית המשפט העליון קיבל את העתירה וקבע כי, עובדי הסיעוד עונים על רבים מהקריטריונים שנקבעו בפסיקה לבחינת תושבות. מקום מגוריהם, בישראל, קשריהם החברתיים ומקום עבודתם הקבוע הינו בישראל. הם משלמים מיסים כנדרש ונכסיהם מנוהלים בישראל, גם אם נשלחים כספים לבני משפחה במדינת המקור. אין חולק שבסמכותה של המדינה לנקוט במדיניות המצמצמת העסקת עובדים זרים בישראל ומגבילה את משך שהותם בארץ. כמו-כן, רשאית המדינה לנקוט באמצעי אכיפה מקיפים ונחרצים למניעת שהייה בלתי חוקית של עובדים זרים בישראל. יחד עם זאת, כאשר מעניקה המדינה רישיונות שהייה ועבודה לעובדים זרים לזמן ממושך, עליה להעניק להם בד בבד גם את זכויות היסוד המגיעות להם.

 

בית המשפט העליון קבע כי, יש לגבש הסדר שיקרב את הסדרי הבריאות החלים על עובדים זרים בעלי זיקה חזקה לישראל לאלו החלים על תושבי ישראל,  בתוך שנה ממתן פסק הדין. להשקפתו, לא ניתן, ליהנות משירותיהם הטובים של עובדים זרים ומהיתרונות ששירותים אלו מצמיחים למשק הישראלי ולאזרחי ישראל, מבלי לשאת בנטל הזכויות המגיעות לעובדים אלו, אם מעצם שהייתם ועבודתם כאן, ואם כתוצאה נלווית לשהייה ממושכת בישראל העשויה להצמיח זכויות נוספות. לא ניתן להתייחס אל העובדים הזרים כאל אמצעי להפקת תועלת בלבד, התייחסות שאינה מתיישבת עם ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית השומרת על זכויות אדם.

 

ניתן ביום [22.06.2014]

 


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ