דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

הוט מובייל תפצה את ההסתדרות במיליון שקלים עבור הפגיעה בזכות ההתארגנות של עובדיה

jpg

ס"ק 15478-05-14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' הוט מובייל

 

בית דין אזורי לעבודה בפני כב' השופטת נטע רות

 

תביעה העוסקת בשאלות, האם חברת הוט מובייל פגעה בחירות ההתארגנות של עובדיה, האם יש לראות בה "יחידת מיקוח" לצורך מו"מ קיבוצי והאם ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג ביחידה זו. ההסתדרות עתרה לסעד כספי מכוח סעיף 33יא לפיצוי ללא הוכחת נזק בסך כולל של כ-1.5 מיליון שקלים.

 

לטענת ההסתדרות, הוט מובייל הפרה את חוק ההסכמים הקיבוציים בניסיון לפגוע בהתארגנות העובדים במסגרתה בדרכים שונות ובכלל אלה: זימון לשימוע לפני פיטורים של חברי ועד הפעולה, פנייה של מנהלים בדרג הביניים לעובדים הכפופים להם על מנת לברר מי מבין העובדים הצטרף למהלך ההתארגנות, ניסיון של מנהלים בדרגי הביניים לשכנע את העובדים הכפופים להם לא ליטול חלק בהתארגנות ועוד. ההסתדרות מבקשת להגדיר את הוט מובייל, המהווה אישיות משפטית נפרדת ומעסיק אחד בתוך קבוצת הוט, "כיחידת מיקוח" תואמת את לשונו של חוק ההסכמים הקיבוציים ועולה בקנה אחד עם הפסיקה. קביעת כלל משפטי המניח, כברירת מחדל, יחידת מיקוח כלל תאגידית תפגע בהתארגנות ראשונית, אינה עולה בקנה אחד עם מגמת הפסיקה ופוגעת באינטרס העובדים.

 

לטענת הוט מובייל, לא נעשה ניסיון לפגוע בחרות ההתארגנות, הרקע לפיטורים המתוכננים של חברי ועד הפעולה היה נעוץ בהליך צמצומים. ההתחקות אחר עובדים מתארגנים לא עלתה כדי פגיעה בהתארגנות והיא הופסקה על ידי החברה מיד כשנודע לה על כך. כמו-כן, מבקשת חברת הוט מובייל לראות בחברת הוט כולה כ"יחידת המיקוח הנכונה", אין בסיס משפטי בחוק או בפסיקה לפיו "יחידת מיקוח" יכול שתכלול אישיות משפטית אחת. הפעילות בקבוצת הוט על כל היבטיה, חוצה חברות ואין לשבור את שרשרת הייצור של הקבוצה באופן מלאכותי. ההכרה ביחידת מיקוח הכוללת את כל תאגידי הקבוצה משרתת גם את אינטרס העובדים שייהנו מפירות הסולידריות הרחבה ומתנאים טובים יותר אותם ניתן להשיג במו"מ הנוגע ליחידת מיקוח גדולה. עוד נטען, כי ההסתדרות אינה ארגון העובדים היציג בחברת הוט מובייל.

 

בית הדין קיבל את התביעה וקבע, כי חברת הוט מובייל נקטה בשורה של צעדים שנועדו לפגוע בחירות ההתארגנות של עובדיה שכללו זימון מובילי ההתארגנות לשימוע לפני פיטורים, ניהול שיחות בירור של מנהלי מרחבים עם עובדים שנועדו להתחקות אחר מצב ההתארגנות ואחר העובדים המתארגנים, פעילות אקטיבית מגוונת בניתוב העובדים לעבר ארגון עובדים אחר על פי בחירתה, ניסיון לשדל עובדים לקיים מו"מ ללא ההסתדרות לאחר מתן ההודעה על היציגות, איום על עובדים והטעייתם בטענה כי התארגנותם אינה חוקית, שימוש בחוסר תום לב בהליכי משפט שנועדו אף הם להביא לסיכול ההתארגנות ועוד. כמו-כן, קבע בית הדין, כי הוט מובייל הינה "יחידת המיקוח" לעניין חוק ההסכמים הקיבוציים, וכי הסתדרות העובדים החדשה, היא הארגון היציג של העובדים בחברה.

 

בית הדין פסק, כי בנושא הפיצויים, מתקיימים כל השיקולים אותם יש לזקוף לחובת הוט מובייל, הן אלה הנוגעים לאופי ההתארגנות כהתארגנות ראשונית, הן אלה הנוגעים להיקף ההפרות לכמותן ולחומרתן והן אלה הנוגעים לסוג המעסיק המנצל את עוצמתו הכלכלית ואת הפער העצום שביחסי הכוחות לצורך פגיעה בהליך ההתארגנות. בבואו לקבוע את סכום הפיצויים, שכלל בית הדין שני אלמנטים ייחודיים בנסיבות העניין: ההשלכות מרחיקות הלכת שיש לפגיעה בזכות ההתארגנות של העובדים וההרתעה שניתן להשיג רק באמצעות פסיקת פיצוים בשיעור ניכר, אשר ישפיעו על התודעה הציבורית וקבע כי על הוט מובייל לשלם סך של 1,000,000 ₪ להסתדרות.

 

ניתן ביום [23.09.2014]


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ