דלג על הניווט.
עוד עלינו »

מה אנחנו עושים?

משרד ויינברגר ברטנטל ושות' מוביל בתחום דיני העבודה ומייצג תאגידים, ארגונים, חברות ציבוריות, רשויות מקומיות, ועדי עובדים, חברות היי-טק ועובדים בכירים. לייעוץ משפטי עם מנהל מחלקת דיני עבודה ניתן להתקשר לטלפון 03-6130875

 

 

עוד בפורום »

עכשיו בפורום

חיפושים נפוצים

הכנס מייל לקבלת עדכונים

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר 
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.

בתנאים אלה המונחים תוכן או תכנים כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן הפצתם, דרך הצגתם, עיצובם, עריכתם, עיבודם לרבות, אך לא רק, צילום , תמונה, הנפשה, איור, דמות, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, כל תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, כל תו ואיקון.

האתר מנוהל על ידי משרד עורכי הדין ויינברגר ברטנטל (להלן: המשרד ו/או האתר). הגלישה באתר והשימוש בתכניו ובשירותיו מעיד על הסכמתך למלוא התנאים כמפורט להלן. יכול ותמצא באתר תכנים נוספים שלהם כללים שונים המצטרפים לכללים המצוינים בתנאי השימוש. התנאים הבאים חלים על השימוש באתר, בתכנים ובשירותים הניתנים בו באמצעות מכשיר סלולרי, מחשב כף יד, מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

מדיניות פרטיות
מדיניות פרטית מופיעה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ שתקרא אותה.

השימוש באתר:
הנך ראשי להשתמש בתכנים ובשירותים שמסופקים על ידי האתר ורק אם אתה עומד בתנאים הבאים:
1. ההוראות המצוינות להלן יתווספו על כל הוראת אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
2. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות – פרטיות בלבד. אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר למטרות עסקיות שמטרתם רווח, לרבות בפרסומים, פרסומים אלקטרוניים, דפוס וכיוצ"ב, תהיה המטרה אשר תהיה.
3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות אבזר, תוכנה, מכשיר או בכל דרך אחרת המחסירה תכנים ו/או המשנה את עיצובה באתר.
4. המשרד לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לא חוקי לתכנים של האתר. אין לעשות קישורים לתכני האתר ואין להציג או לפרסם תכנים אלא אם יהיה הקישור לדף האינטרנט של האתר כפי שהוא במלואו. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכני האתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. בנוסף לאמור, אין לשנות את מיקומה, להסתיר, לסלף את כתובת האתר ובכל מקרה חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט. החברה רשאית לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעת הבלעדי, ולך לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
5. אין לאפשר או להפעיל כל אמצעי כגון תוכנות CRAWLERS,ROBOTS לשם העתקה, חיפוש, סריקה, יצירת לקט, מאגר, אוסף של תכנים מתוך האתר.
6. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לכל דין, גזענים או מפלים, תכנים פורנוגראפיים ו/או אתרים המנוגדים לחוק.
7. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת סמויה או גלויה.

תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום באתר
באתר יתפרסמו תכנים כגון: פורומים, תגובות לכתבות, קהילות, בלוגים, חדרי שיחה (צ'אטים) ושירותים נוספים, המאפשרים לכל גולש להזין תכנים משלו. האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים אותם כתבת, ואילו האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם, תהיה אשר תהיה חלה עליך הגולש. התכנים שתעביר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, אך יש לזכור ולהדגיש כי התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר ולפיכך הוא אינו אחראי לדיוק, אמינות, איכות, מהימנות ושלמות המידע. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש וההסתמכות עליהם ובכל מקרה התכנים אינם מחליפים קבלת חוות דעת מקצועיות ו/או עזרה מקצועית תהיה אשר תהיה.

חובה עליך הגולש להקפיד כי התכנים אותם אתה כותב יהיו חוקיים, ובין היתר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
1. תוכן המזהה אנשים שלא כחוק.
2. כל תוכן הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב של אדם ו/או גוף.
3. כל תוכן המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה וכיוצ"ב.
4. תוכן הידוע לך שהוא מטעה ו/או מוטעה ו/או כוזב ו/או מסולף.
5. תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית.
6. תוכן אשר יש בו משום אפליה, גזענות.
7. תוכן העלול להטעות צרכן.
8. תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחר.
9. תוכן אשר עלול להוות בסיס לתביעה פלילית ו/או אזרחית.
10. תוכן אשר עלול לפגוע או לגרום נזק לכל אדם ו/או גוף.
11. תוכן הפוגע בסימן מסחר ו/או בזכויות יוצרים של אחר.
12. תוכן מעליב, גס רוח, טורדני, מאיים.
13. תוכן המזהה פרטי קטינים, כתובתם, דרכי התקשרות עמם.
14. תוכן שאינו חוקי.

האתר רשאי לקצר, למחוק, לערוך, לקצר, לדחות פרסום כתבה ו/או הודעה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיצטרך ליתן הסבר לכך. בכל מקרה מסירת התכנים על ידך אינה מקנה לך זכות כלשהי לדרוש את פרסומם ו/או לקבל תמורתם תשלום כלשהו. בנוסף, האתר יהיה ראשי למנוע ממך פרסום כתבות ו/או הודעות נוספות באתר. הוראות סעיף זה באות בנוסף על זכויות האתר בהתאם לחוק ולפי כל דין.
שירותים הטעונים רישום
חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים רישום. בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר טלפון אחר, כתובת מגורים ועוד. האתר רשאי לקבוע מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. עליך למסור רק פרטים נכונים ומדויקים והנך מאשר בזאת את נכונות פרטיך. ראוי לציין, כי אין חובה על פי חוק למסור את הפרטים האמורים. במידה והנהלת האתר תתרשם כי חרגת מתנאי השימוש בו, יהיה האתר רשאי לבטל את רישומך, לחסום גישה, ושלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בגין החלטה זו של האתר.

קישורים באתר
באתר תמצא לינקים (קישורים) לעמודים ברשת האינטרנט. מרבית הקישורים מפנים לאתרים שאינם בבעלות, בשליטת ובפיקוח האתר. האתר לא יהיה אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם ובכל מקרה העובדה שהאתר מקשר לתכנים האמורים, אינו מעיד על הסכמתו לתוכנם, אמיתותם, איכותם, דיוקם, עדכניותם. האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאי להסיר קישורים או להימנע מהוספת קישורים חדשים.
תכנים מסחריים, פרסומות, מודעות, דואר אלקטרוני, SMS (להלן: תכנים)
האתר כולל פרסומות, מודעות ותכנים מסחריים רבים אחרים. התכנים כאמור נמסרים על ידי מפרסמים ו/או משתמשים. תכנים לצורך העניין, יכול שיהיו בתמונות בקול, בטקסט ובאמצעים נוספים.
האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים מסחריים, תכנים שהועברו באמצעות דואר אלקטרוני, ו - SMS ואשר יפורסמו באתר. האתר לא בודק, אינו כותב ואינו מוודא את אמיתותם ותוכנם של הפרסומים. האחריות הבלעדית לתכנים האמורים הנה על המפרסמים בלבד בין אם המדובר בחברה ו/או כל גוף ו/או אדם. פרסום התכנים באתר אינו מהווה עידוד ו/או המלצה לרכוש את התכנים. כל עסקה שתירקם בעקבות תכנים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין מפרסם התוכן. האתר לא יהיה צד לעסקה ולא ישא באחריות למוצר ו/או לתוכן, אלא אם פורסם במפורש בגוף הפרסומות או בתקנון נוסף כי האתר הוא אשר מוכר את התוכן ו/או המוצר.

שינויים באתר והפסקת השירות
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאי המשרד המפעיל את האתר לסגור אותו, לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו וכל דבר אחר כפי שיוחלט בחברה וכל זאת מבלי שיצטרך ליתן הודעה מראש למי מהגולשים. לא תהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין הפסקת השירות או השינויים כאמור. המשרד יעשה מאמץ סביר להודיע מראש לפני הפסקת השירות.

אחריות המשרד
לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד בגין תוכן, תכונות ותגובות על התכנים. הגלישה והשימוש באתר הנם על אחריותך בלבד. המשרד ואינו אחראי ואינו מתחייב  כי לתכנים המתפרסמים תהיה היענות כלשהי. המשרד לא יכול לדעת אילו תגובות תקבל בשל פרסום התכנים ומי יגיב ולכן לא תשא כלפיך ו/או למי מטעמך באחריות כלשהי. המשרד לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד ג' בתכנים שיפורסמו על ידך בין אם פרסומם חוקי או בין אם לאו. כל החלטה שתתקבל על ידך בהסתמך על התכנים שהתפרסמו הנם באחריותך המלאה. המשרד אינו מתחייב כי תכני צד ג' המתפרסמים באתר יהיו מדויקים, איכותיים, נכונים. המשרד לא ישא באחריות לכל תוצאה שנבעה מהם, שימוש בהם או מההסתמכות עליהם.
התכנים באתר הכוללים תכנים המתפרסמים באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פורומים, קהילות וקבוצות דיון אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, אך אם החלטת להסתמך על תוכן כלשהו, עליך חלה האחריות הבלעדית לפעולותיך והתוצאות הנובעות מכך.
המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך באם יופסק שירות האתר, ו/או יתרחש נזק, תקלה, הפרעה בשירות וכיו"ב אצלה ו/או אצל ספקיה.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר:
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, תכנים, עיצוב, תוכנות, יישומים, סימני המסחר, קוד מחשב, קבצי וידאו, טקסטים, קבצים קוליים, קבצים גרפיים וכל חומר אחר הכלול באתר הנן של המשרד והאתר בלבד או של צד שלישי אשר הרשה למשרד שימוש בהם. אסורה ההפצה, העתקה, הצגה בפומבי, העברה לציבור, עיבוד, השכרה, מכירה במלואו או בחלקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל אמצעי יהיה אשר יהיה, ואשר כולל בין היתר, אמצעי אלקטרוני, צילום, הקלטה, אמצעי מכאני, או בכל דרך אחרת וזאת מבלי שניתנה הסכמת המשרד בכתב.

נשיאה באחריות
כותב הכתבה, מוסר ההודעה, ו/או הגולש מתחייב בזאת באחריות מלאה ביחס לתכנים שנמסרו על ידו לפרסום. הגולש כאמור מתחייב לפצות את המשרד בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או מפרסום מוטעה ומטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. הפיצוי כאמור, ישולם עם דרישתו הראשונה של המשרד וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.

התיישנות
המשתמש באתר זה מסכים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר. הצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות וזאת לאור אופיו הייחודי של האתר. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

סמכות שיפוט ודין
סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת, מוקנית לערכאות המתאימות בעיר ירושלים בלבד. הדין שיחול הנו הדין הישראלי.


פיצויי פיטורין | פיצויים | דיני עבודה | עורך דין דיני עבודה | עו"ד עבודה | פיטורין | הלנת שכר | אינדקס אתרים | מומלצים | בלוג

פותח ע"י  Interdate Logo אינטרדייט בע"מ