עבודה בשעות נוספות – בלי אישור המעסיק

0
1585
עבודה בשעות נוספות – בלי אישור המעסיק
קרדיט pixabay

מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה בחיפה ולבדוק את זכויותכם בעניין עבודה בשעות נוספות – בלי אישור המעסיק. המפורט בטור זה הינו לידיעה כללית בלבד.

הלכה פסוקה היא כי לא עומדת לעובד זכות קנויה לעבוד בשעות נוספות, אלא רק כאשר הוא מקבל הסכמה מפורשת לכך ובהתאם למסגרת השעות הנוספות שאושרה לו על ידי המעסיק. בתי הדין האזורים לעבודה פסקו כי תנאי לתשלום גמול בגין עבודה בשעות נוספות היא דרישת המעסיק מהעובד לעבוד בשעות נוספות.

עוד פסקו בתי הדין לעבודה, כי עבודה בשעות נוספות אף אינה הופכת במשך הזמן לחלק מתנאי העבודה שהעובד יכול לכפות על מעסיקו. היוזמה והסמכות להעסקה בשעות נוספות נתונות בידי המעסיק. השעות הנוספות מוקצות לעובדים בהתאם לצרכי המעסיק, ומשתנים מעת לעת במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק ובהתאם לצרכיו.

לפיכך, בהיעדר אישור של המעסיק לעבודה בשעות נוספות, לא יהיה זכאי העובד לתשלום בעד עבודתו באותן שעות אף אם עבד אותן בפועל. כך פסק בעניין זה בית הדין לעבודה בעבר:

"דעתנו, אין כל בסיס לתביעת התובעת לשעות נוספות לאחר שעולה בבירור מדבריה היא, כי היא לא נדרשה על-ידי הנתבעת ליתן שירותים כפי שהיא טוענת שנתנה, ואם נתנה – עשתה זאת על דעתה היא בלי אישורה והסכמתה של הנתבעת, ומבלי להידרש לעשות זאת על-ידי הנתבעת".

בעניין זה נקבע אף בעבר על ידי בית הדין לעבודה, כי מתמחים בביהמ"ש אינם זכאים לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות לאחר שלא נדרשו לעבוד, אף שלא היה חולק כי עבדו בשעות נוספות מעבר להקצאה שקיבלו, וייתכן כי השופטים אף ידעו על כך.

לאחרונה אף פסק בית הדין לעבודה כי עובדת אינה זכאית לתשלום תמורה בגין עבודה בשעות נוספות. זאת מכיוון שמשך השנים הבהירה לה המעסיק, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי עליה להקפיד ולעבוד במסגרת השעות שאושרה בלבד.

באותו מקרה, קבע בית הדין לעבודה כי משהובהר לעובדת לא אחת כי אין לעבוד שעות נוספות ללא אישור מראש, על אף מסירותה לעבודה לא היה עליה להתייצב לעבודה ואם עשתה זאת היה זה בהתנדבות, מרצונה החופשי, ואין לחייב את הנתבעת בתשלום שכר בגין כך.

לסיכום, למעסיק הפועל במסגרת תקציב מוגדר, יש את הסמכות להחליט האם לאשר לעובדיו לעבוד בעבודה נוספת בתמורה לגמול שעות נוספות. כאשר על עוד המעסיק לא נתן לעובדו אישור לעבודתה הנוספת, ברור כי העובד לא רשאי לעבוד על דעת עצמו שעות נוספות, אף אם רצה להגדיל את ההכנסות של העסק ואף אם והרגיש מחויב למקום עבודתו.

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן